Preses Kontrol ve Takip

Bugün kısa sürede prodüktivite, düşük maliyet, kısa süreli ve etkili yatırım, sürekli aynı kalan ve tekrarlanabilir kalite, pazardaki rekabet gücünü hiçbir zaman olmadığı kadar belirlemektedir.

Mahlo, üretim proseslerinde kontrol ve optimizasyon için geniş ürün yelpazesi sunmaktadır.

Ecopac EMC

Ecopac EMC

Ecopac EMC en modern mikroprosesör teknolojisiyle ürün kalitesini emniyet altına almkata ve kurutma proseslerinde enerji tüketimini optimize etmektedir. Modüler sistem sayesinde artık rutubet, kumaş ısısı ve baca gazı neminin kontrol ve regülasyonu için aktüel üretim şartlarına göre adapte edilebilir. İhtiyaca göre 1-3 adet aynı veya farklı tip modül kullanılır.

Thermoset OMT
Textometer RMS
Ecomat AML

Thermoset OMT

Thermoset modülü enfraruj (Infrared) pirometre ile ürünün yüzey ısını ölçer.
Ürün ısısı birçok hav fiksleme prosesinde çok öenmli rol oymamaktadır. Apre fikse işlemi için fırından geçirilerek ısı işlemi (kurutma, kondense, polimerizasyon) uygulanmalıdır. Genelde set edilen ısıya bir kez ulaşılması yeterli olmaktadır.
Seçeneğe göre; dış (harici) montaj için klapeli veya iç montaj için kompakt dahili pirometre HP-25 kullanılır.

Textometer RMS

Textometer modülü ürün rutubetini elektrik direnci ölçümü ile belirler.
Artık rutubet üretimin devamını, bitmiş ürün firesi ve enerji optimisazyonu için önemli bir kriterdir.
Çeşitli elektrodlar, farklı ihtiyaçlara cevap verir.

Ecomat AML

Ecomat modülü baca gazı nemini suya duyarlı dual Zirkoniumoxid hücre ölçer.
Basa gazı neminin optimizasyonu ile yüksek prodüksiyon etkilenmeden enerji tasarrufu sağlanır.
Yabancı gazlardan etkilenmez, kirden etkilenmesi çok düşüktür.

Optipac VMC

Optipac VMC

Genelde ramözlerde kullanılan, modüler yapıya sahip, birçok farklı tip modülden oluşan ve spesifik porses parametrelerinin ölçüm ile kontrolunu yapan Proses Kontrol Sistemidir. Sistem her zaman ihtiyaca ve mevcut yatırım çerçevesine göre geliştirilmeye uygundur.
Kurutma proseslerinin iyi kontrol ve regüle edilmesiyle %30′ a kadar enerji tasarrufu sağlanabilir. Ürün prodüktivitesi ve kalitesi arttırılır ve tekrarlanabilir.

Modül A: Baca gazı nemini ölçer ve atılan baca gazı miktarını ayarlar.
Modül V: Kurutma ve yüksek ısı prosesleri için otomatik bekletme süresi regülasyonu.
Modül R: Kurutma çıkışı artık rutubet ölçümü ve ürünün kurutma derecesinin regülasyonu.
Modül F: Alan ve alan farkı ağırlığının ölçümü ve yüzeye yapılan kaplama ağırlığının regülasyonu.
Modül P: Sinyalle atkı sayısı veya örgü sıklığı ölçümü.
Modül H: Fular çıkışında yüksek rutubeti ölçer.